top of page

Recerca

Tecnologíes apropiades i bioenginyeria

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC desenvolupa, en cooperació amb altres universitats i parts interessades, un enfocament innovador que integra recerca, generació de coneixement, desenvolupament de capacitats i cooperació global per promoure tecnologies innovadores que satisfacin les necessitats socials, ambientals i econòmiques i així contribuir a preparar els estudiants de diferents cultures per a la societat global del segle XXI.

 

Estem treballant en investigació relacionada amb la planificació i disseny de l'espai local i regional a través de xarxes multifuncionals de ecoinfraestructures i assentaments amb zero emissions de carboni, assegurant la gestió sostenible dels serveis ecosistèmics, amb èmfasi en la gestió dels recursos hídrics a nivell de conca.

 

La Càtedra UNESCO té un gran coneixement sobre l'ús i l'aplicació de tecnologies apropiades de baix cost o socials per a la gestió de l'aigua (urbana o rural), per augmentar el benestar de les comunitats i la capacitat de produir béns i serveis. Diferents aiguamolls construïts o de tractament, franges de vegetació o "buffer strips", sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS) i altres tecnologies apropiades s'han dissenyat, desenvolupat i construït a diferents escales, en un marc de disseny urbà sensible a l'aigua.

bottom of page