top of page

Recerca

Impacte Social i Desenvolupament Comunitari Participatiu

La Càtedra UNESCO promou el desenvolupament participatiu de la comunitat avaluant el potencial de les persones, compartint experiències, promovent accions socioambientals i activitats per promoure la sensibilització, l'articulació i vincular l'empoderament de tots els grups d'interès.

Normalment involucrem directament a les persones afectades en els processos de transformació, per garantir un major compromís i millorar la comunicació entre tots els grups d'interès. La inclusió de la població en equips de treball per reduir les barreres socials, facilita un enfocament integrat per assolir els objectius comuns.

L'experiència adquirida per la Càtedra UNESCO en la resolució de conflictes mediambientals s'ofereix a la comunitat global en general, per a la construcció d'una Pau Territorial estable i duradora.

 

La Càtedra UNESCO ha desenvolupat un ampli paquet de metodologies i eines per vincular l'acord social amb la transformació i el desenvolupament territorial. Una recerca innovadora i sòlida en aquesta línia s'està duent a terme conjuntament amb el suport dels seus múltiples socis i experiències en diferents països.

bottom of page