top of page

Recerca

Economia Circular

El treball realitzat durant els últims 5 anys ha contribuït a convertir la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat a la UPC en un pol d'innovació i excel·lència en tecnologies innovadores per satisfer les necessitats socials, ambientals i econòmiques. La majoria de projectes transformatius i participatius estan dissenyats i articulats orientats a SDG, incloent l'enfocament de l'economia circular.

En els últims anys, l'economia circular ha rebut una atenció creixent entre els responsables polítics i els líders empresarials, convertint-se en una prioritat en les polítiques d'alguns països europeus i de la Unió Europea. L'economia circular es presenta com una alternativa al model actual de producció i consum, amb el potencial de resoldre els reptes ambientals, al mateix temps que obre oportunitats de negoci i creixement econòmic.

 

La innovació és l'element clau per aconseguir la transició cap a una economia circular. Es necessitaran noves tecnologies, processos, serveis i models de negoci, així com el canvi integral en els patrons de comportament del consumidor. La gestió de tots aquests canvis requereix que les administracions i empreses tinguin dades i informació per a la presa de decisions i l'assignació de recursos. Però, en molts casos, aquesta informació encara no està disponible o està fragmentada.

La major part dels esforços es tractaran durant els propers anys per millorar la generació i la transferència de coneixement relacionades amb l'economia circular.

bottom of page