top of page

Elaine Varela

Col·laborador

Enginyeria civil per la Universitat Federal de Bahia, especialista en Recuperació d'Àrees Degradades per la Facultat de Tecnologia i Ciències i PhD en Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Té més de 15 anys d'experiència en planificació, captació de recursos, implementació i coordinació de projectes multiinstitucionals, tant al Brasil com a Espanya.

En l'àmbit de la gestió i el reciclatge de residus de construcció i demolició, sostenibilitat ambiental, sistemes de gestió de qualitat basats, recuperació d'àrees degradades, urbanització i requalificació ambiental d'àrees marginals i infraestructura (sistemes d'aigua i clavegueram), entre d'altres .

bottom of page