top of page

Heraldo Peixoto da Silva

Coordinador UNESCOSOST-UFBA-Brasil

Especialització en Hidrologia General i Aplicada - Centre d'Experimentació i Obres Públiques d'Espanya, mestratge en Ciència del sòl per la Universitat Federal de Rio Grande do Sul, Mestratge en Avaluació i Correcció d'Impactes Ambientals - Universitat Politècnica de Madrid i doctorat en Enginyeria d'Ús i Maneig Sostenible del Sòl i Aigua - Universitat Politècnica de Madrid. Actualment és professor / Investigador del Departament de Geografia de l'Institut de Geociències de la Universitat Federal de Bahia. Coordinador de la seu de treball UNESCOSOST-UFBA Brasil.

Té experiència en l'àrea d'Enginyeria Hidro-Agrícola i Ambiental, amb èmfasi en Criteris i indicadors per a ús sostenible dels recursos naturals sòl i aigua actuant principalment en els següents temes: Planificació integral i revitalització de conques hidrogràfiques rurals, urbanes i periurbanes , avaluació d'impactes ambientals, avaluació ambiental estratègica, estratègies i indicadors de combat a desertificació, gestió de recursos hídrics, zonificació ecològica-econòmica, ecologia del paisatge.

bottom of page