top of page

Juan Martínez Magaña

Membre equip directiu Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Personal docent investigador del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la ESEIAAT UPC. Membre de l'equip directiu de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i de la Taula de l'Aigua de Terrassa.

Expert en temes d'energia i medi ambient: energies renovables, eficiència energètica, gestió, tecnologies, conflictes ambientals i guies metodològiques per a l'elaboració de plans energètics municipals.

bottom of page