Biofiltració amb suro i Moringa oleifera per eliminar Escherichia coli

Culmina l'estada de recerca de 10 mesos al MSMLab de la UPC, de l'estudiant i MSc. Nury Ginneth Infante González, microbiòloga Industrial i candidata a PhD en Biotecnologia i Bioenginyeria del Centre d'Investigació i d'Estudis Avançats CINVESTAV-IPN, Mèxic.
Durant la seva estada de recerca de 10 mesos al laboratori MSMLab de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, la Nury ha estat realitzant l'avaluació d'un sistema de biofiltració amb suro funcionalitzat amb un extracte natural de la llavor de M. oleifera per a l'eliminació del bacteri Escherichia coli, com a microorganisme patogen indicador de la qualitat d'aigües residuals.


Per confirmar l'eficiència del sistema de tractament, inicialment es va estandaritzar una tècnica molecular, la PCR en temps real de viabilitat amb un gen específic (LacZ) present a E. coli, aïllada de l'aigua residual d'un dels canals de Xochimilco de la Ciutat de Mèxic.

Aquesta tècnica molecular es caracteritza per ser una tecnologia innovadora que permet la diferenciació entre microorganismes vius i morts, basats en la pèrdua d'integritat de la membrana cel·lular en cèl·lules mortes. El sistema de PCR de viabilitat, utilitza el PMA (monoazida de propidi) com a agent d'intercalació de DNA, i que permet diferenciar microorganismes vius i morts a nivell d'ADN.


Així mateix, la importància d'aquesta tècnica a nivell ambiental, permet l'avaluació de les noves tecnologies i tractaments que s'aplicaran en la restauració d'ecosistemes aquàtics i sòl, per millorar la qualitat dels productes hortícoles.


D'altra banda, la tècnica permet predir les interaccions entre els microorganismes i el tractament en menor temps i amb una major especificitat i sensibilitat, respecte a altres tècniques microbiològiques clàssiques.


Addicionalment, la estudiant va impartir un curs pràctic de Biologia Molecular a estudiants de Dinamarca, Mèxic i Colòmbia amb el propòsit que l'alumnat consolidi tots aquests coneixements. Això es va aconseguir mitjançant un treball completament pràctic, en un grup reduït amb alguns convidats de la xarxa de col·laboradors de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i membres del Campus de Terrassa de la UPC.


La continuïtat de la tècnica molecular serà provada amb el propòsit d'avaluar la qualitat de l'aigua dels canals de la Zona Chinampera, on intervenen diverses tecnologies de bioremediació dirigides per la Dra. Refugi Rodriguez Vazquez i el seu grup de recerca del CINVESTAV.


2 views0 comments