Participació ciutadana en planejament urbà

Updated: Aug 27, 2018


La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC va ser convidada a participar al 1er Congrés Internacional de participació ciutadana en els processos de planificació de ciutat, que es va realitzar a la ciutat de Puebla, Mèxic, durant els dies 25 a 29 de juny de 2018, participant a la taula "Inclusió dels habitants en projectes arquitectònics i urbans amb mètodes d'etnografia".Dins de la línia de treball del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) es fa èmfasi en la necessitat d'un estudi transdisciplinar, és a dir, la integració de diversos coneixements per a la construcció d'un món millor. Les eines metodològiques de l'etnografia, com l'observació participant, entrevistes a profunditat, històries de vida, registre fotogràfic entre d'altres, han estat àmpliament utilitzades en les ciències socials per estudiar diversos fenòmens com la interacció dels sistemes socials amb el medi natural i la relació de la cultura amb diverses poblacions. A la vegada, són eines d'anàlisi que serveixen per diagnosticar dinàmiques i interaccions socials en els espais de la ciutat.


També s'han donat a conèixer exemples d'aplicació de les metodologies etnogràfiques per al diagnòstic en la fase inicial de la producció arquitectònica, i com aquest tipus d'acostament han desencadenat processos participatius interessants.


La invitació que e'ns va fer per participar a aquest congrès, ens ereafirma en la importància de reflexionar sobre l'escala de treball, ja sigui a nivell individual, col·lectiu o comunitari i revalorar la diversitat cultural que cohabita en cada territori, tant a la ciutat com a la perifèria.


6 views0 comments