Collita d'aigua de pluja: una estratègia d’adaptació

Updated: Jan 18

Margarita Pacheco, col·laboradora de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ha publicat aquesta revisió sobre la collita d'aigua de pluja, com a estratègia d'adaptació per a la pau i la crisi climàtica, dins el llibre International Rainwater Catchment Systems Experiències (Towards Water Security), editat per Jose Arturo Gleason Espíndola (IWA 2020)


"'Elf Shelter' Rainwater Collector" Licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Barcelona, 4 de novembre


Des de temps immemorials, la gent gestiona la pluja. La disponibilitat d’aigua i les fonts d’aigua determinen on poden viure les persones. Les precipitacions adequades van decidir sobre la qualitat de l'agricultura. Els avenços tècnics i el finançament poden haver permès a les societats habitar les grans ciutats i expandir l’agricultura a zones seques, però només gràcies a la pluja subministrada a través del cicle de l’aigua.

A causa del creixement de la població, la contaminació i el canvi climàtic, l’escassetat d’aigua serà un dels problemes més crítics de tot el món durant els propers 15 anys. Avui dia, al voltant del 10% de la població mundial no té un servei adequat de subministrament d’aigua. La collita d’aigua de pluja i la seva utilització per a ús potable, domèstic, industrial o agrícola ajudarà a subministrar aigua de qualitat a les poblacions urbanes i rurals. Dividit en quatre seccions, conceptes bàsics, narratives de RWH, programes implementats per diversos sectors de la societat i casos destacats, el llibre resumeix experiències de 14 països diferents de tot el món, països desenvolupats i en desenvolupament, zones urbanes i rurals.


El tema d’aquest llibre està relacionat amb la promoció de diferents experiències internacionals d’aigua de pluja que proporcionin serveis d’aigua sostenibles i resiliència climàtica, inclosos aspectes tècnics i aspectes socioculturals i polítics. Més informació: IWA Publishing 

1 view0 comments