top of page

Convocatòria d'articles "Aigua i assentaments humans del futur" per revista WATER

El Número especial sobre els reptes mundials de l'aigua es basa en el coneixement i les activitats de recerca desenvolupades en el marc de la Fase VIII (2014-2021) del Programa Hidrològic Intergovernamental (PHI) de la UNESCO, específicament en l'àrea temàtica de l'aigua i els assentaments humans del futur. La data límit per a l'enviament de resums és el 15 d'octubre de 2021.


Barcelona, 7 d'abril del 2021


Les ciutats de tot el món estan exposades a importants desafiaments interconnectats com la urbanització, el creixement de la població, el canvi climàtic i l'esgotament dels recursos naturals. L'aigua és un component central d'aquests desafiaments presents i futurs, i és fonamental per al desenvolupament urbà sostenible. Un nombre creixent de ciutats s'enfronta a desafiaments en la gestió dels seus recursos i serveis hídrics a causa de l'escassetat d'aigua i a l'augment de la demanda d'aigua. A més, la creixent freqüència i magnitud dels perills de l'aigua induïts pel clima, com les inundacions i les sequeres, està amenaçant els mitjans de vida, les poblacions, les infraestructures i els ecosistemes urbans. Els problemes de l'aigua abans esmentats són encara més crucials en les ciutats dels països en desenvolupament i, en particular, per als assentaments informals i les àrees periurbanes.


El Número Especial té com a objectiu recopilar investigacions originals i articles de revisió sobre l'estat de l'art i els avenços teòrics recents sobre la recerca, les polítiques i la pràctica de l'aigua a les ciutats de tot el món, en relació amb els principals desafiaments globals i les respostes / solucions a aquests desafiaments.


Donem la benvinguda en particular als articles relacionats amb la gestió integrada de l'aigua urbana, l'aigua i el metabolisme urbà, les ciutats sensibles a l'aigua i les ciutats esponja, la biodiversitat urbana i les solucions basades en la naturalesa per a emergències climàtiques i de salut, i l'economia circular de l'aigua, inclosos articles amb un enfocament específic en polítiques estratègies, accions i tecnologies apropiades. Les connexions entre el coneixement ecològic tradicional i les tecnologies hidràuliques ancestrals amb solucions basades en la naturalesa, i els articles amb un enfocament en el context en desenvolupament i els assentaments informals també són benvinguts.


Dr. Jordi Morató i Farreras

Prof. Nicola Tollin

Dr. Alexandros Makarigakis

Editors convidats


Informació d'enviament de manuscrits

Els manuscrits s'han d'enviar en línia en www.mdpi.com registrant i iniciant sessió en aquest lloc web. Una vegada registrat, feu clic aquí per anar al formulari d'enviament.


Els manuscrits es poden enviar fins a la data límit. La data límit per a l'enviament de resums és el 15 d'octubre de 2021.


Tots els articles seran revisats per parells. Els articles acceptats es publicaran contínuament a la revista (tan aviat com s'acceptin) i s'enumeraran junts al lloc web del nombre especial. Es convida a articles d'investigació, articles de revisió i comunicacions breus. Per a treballs planificats, es pot enviar un títol i un breu resum (al voltant de 100 paraules) a l'Oficina Editorial per la seva publicació en aquest lloc web.


Els manuscrits enviats no han d'haver estat publicats prèviament, ni estar en consideració per a la seva publicació en un altre lloc (excepte els articles d'actes de conferències). Tots els manuscrits són revisats minuciosament a través d'un procés de revisió. Una guia per a autors i altra informació rellevant per a l'enviament de manuscrits està disponible a la pàgina d'Instruccions per a Autors. Water és una revista quinzenal d'accés obert revisada per parells i publicada per MDPI.


Visiteu la pàgina d'Instruccions per als autors abans d'enviar un manuscrit. El Càrrec per processament d'articles (APC) per a la publicació en aquesta revista d'accés obert és de 2000 CHF (francs suïssos), pero hi han ajuts per a treballs seleccionats. Els treballs enviats han d'estar ben formatats i utilitzar un bon anglès. Els autors poden utilitzar el servei d'edició en anglès de MDPI abans de la publicació o durant les revisions dels autors.


Paraules clau:

• Gestió urbana integrada de l'aigua

• Aigua i metabolisme urbà

• Ciutats sensibles a l'aigua

• Ciutats esponja

• Polítiques d'aigua

• Acció de l'aigua a les ciutats

• Adaptació climàtica

• Reducció de Desastres

• Resiliència urbana

• Serveis dels ecosistemes urbans

• Biodiversitat urbana

• Solucions basades en la naturalesa

• Infraestructures blau-verd

• Economia circular de l'aigua

• Interrelacions entre zones urbanes i rurals

• Assentaments informals

• Hidrotecnologías ancestrals


Més informacio: aquí.

45 views0 comments

Commentaires


bottom of page