El suro com a font de carboni per al tractament d'efluents hidropònics mitjançant SBN.


La reutilització de subproductes és una estratègia important per garantir la preservació del capital natural i la mitigació del canvi climàtic. Aquest estudi publicat a la revista Science of the Total Environmental d'ELSEVIER va tenir com a objectiu avaluar el potencial dels granulats de suro, un subproducte de la indústria vitivinícola, com una font de carboni orgànic (OC) per al tractament d'aigües residuals hidropòniques mitjançant l'ús de Solucions Basades en la Naturalesa (SBN, o NBS per les sigles en anglès).
Primer, es va realitzar la caracterització química. En segon lloc, es van realitzar estudis per lots utilitzant aigües residuals hidropòniques sintètiques per comprendre el paper de la mida de partícula (PS), el pH i el temps de contacte (CT) en l'alliberament d'OC. La suberina és el compost principal, representant> 50%. Es va observar que podria esperar-se una variació en el contingut de suberina a través de les espècies, dins de la mateixa espècie i depenent de la part d'extracció (ventre, suro i esquena). > 60% de la mostra està composta per carboni, mentre que <1% és nitrogen (alta relació C: N), el que indica un baix risc d'alliberament de nitrogen orgànic.


Els resultats estadístics suggereixen que l'efecte principal de PS en l'alliberament d'OC és més gran que tots dos, CT i pH. L'alliberament químic d'OC es torna més lent amb el temps, d'aquesta manera l'efecte és més gran a mesura que augmenta el PS. A més, les estimacions van mostrar que, utilitzant el PS de 4 mm, la quantitat d'aigua tractada seria el doble si s'hagués utilitzat el PS de 8 mm. El PS sembla jugar un paper important en el disseny de solucions basades en la naturalesa (NBS) enfocades a la desnitrificació. La metodologia de resposta superficial indica una interacció negativa significativa entre CT i PS, el que suggereix que el model matemàtic podria usar-se per a futurs estudis d'optimització.


La reutilització de subproductes orgànics com a medis filtrants sembla ser una alternativa econòmica i ecològica per millorar la desnitrificació en NBS, alhora que preserva el capital natural. No obstant això, es necessiten més experiments a escala real i a llarg termini per validar el potencial del suro com una font OC "interna" per al NBS.


Per ajudar-te a accedir i compartir aquest treball, hem creat un enllaç compartit, una URL personalitzada que proporciona 50 dies d'accés gratuït a l'article. Qualsevol persona que faci clic en aquest enllaç abans del 27 d'octubre de 2018 podrà descarregar la versió final a ScienceDirect.

4 views0 comments