I després de la Pandèmia de la COVID-19? 5 principis per la recuperació!.

La pandèmia de COVID-19 exigeix una acció ràpida i sense precedents de tots els governs. La profunditat de la crisi i l'abast de la resposta signifiquen que les decisions que es prenguin en aquest moment donaran forma a la nostra societat durant anys, si no dècades. A mesura que es prenen mesures per garantir un alleujament immediat i una recuperació a llarg termini, és imperatiu que es considerin les crisis interrelacionades, climàtica, d'inequitat, de deteriorament ecológic i de governança democràtica, que ja coexistien força abans de l'aparició de la pandèmia, i ara corren el risc de intensificar-se.


Ara és un moment decisiu per salvar vides, pero alhora s'ha de ser valent per traçar un camí cap a un futur més saludable i equitatiu a través d'una recuperació justa. Creiem que la recuperació s'ha d'abordar a partir de 5 principis bàsics mínims:


  1. LA SALUT HA DE SER LA PRIORITAT PRINCIPAL, PER A TOTHOM, SENSE EXCEPCIONS

  2. PROPORCIONAR ALLEUGERIMENT ECONÒMIC DIRECTAMENT A LES PERSONES

  3. RESCAT DE TREBALLADORS I COMUNITATS, NO DELS EXECUTIUS CORPORATIUS

  4. CREAR RESILIENCIA PER PREVENIR LES CRISIS FUTURES

  5. PROTEGIR LA GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA I CONSTRUIR LA SOLIDARITAT COMUNITARIA A TRAVÉS DE LES FRONTERES


(1) LA SALUT ÉS LA PRIORITAT PRINCIPAL, PER A TOTHOM, SENSE EXCEPCIONS Donem suport a les crides dels líders comunitaris, organitzacions de salut pública, sindicats i altres per poder disposar de forma accessible de proves, tractament i equips de protecció i major capacitat hospitalària, fins i tot en zones rurals. De forma crítica, els governs de qualsevol país haurien de garantir que la protecció a la salut cobreixi a totes les persones, incloent els treballadors amb escassos recursos, treballadors de la salut, contractistes independents, agricultors familiars, immigrants sense papers, persones empresonades, persones sense llar i altres col·lectius que són segurament els primers afectats, i de forma més dura, per la COVID-19 i per la recessió econòmica. (2) PROPORCIONAR ALLEUGERIMENT ECONÒMIC DIRECTAMENT A LES PERSONES D'igual forma que amb les mesures de salut pública ampliades, és urgent disposar de mesures econòmiques que s'han d'implementar per garantir la cobertura dels treballadors i les comunitats que probablement es veuran afectades per la recessió econòmica deguda a la COVID-19. S'ha d'enfortir la xarxa pública d'ajuda alimentaria, l'ampliació de l'assistència per a l'habitatge, l'ampliació de la cura de nens per a les famílies treballadores, l'aturada dels desnonaments i les execucions hipotecàries i els talls d'aigua i electricitat. (3) RESCAT DE TREBALLADORS I COMUNITATS, NO DELS EXECUTIUS CORPORATIUS Qualsevol assistència financera adreçada a indústries específiques s'ha de canalitzar als treballadors, no als accionistes o executius corporatius. Específicament, qualsevol préstec dels governs s'hauria d'utilitzar per mantenir la nòmina i els beneficis, no els bons executius o les recompres d'accions. A més, aquests fons s'haurien de proporcionar amb condicions favorables per als treballadors, com pot ser la promulgació d'un salari mínim, complint sempre amb les normes i acords laborals.

(4) CREAR RESILIENCIA PER PREVENIR LES CRISIS FUTURES Si bé necessitem amb urgència un estímul gran a curt termini per protegir la salut i la seguretat econòmica dels que estan a primera línia de la crisi COVID-19, és imperatiu planificar estímuls a mig termini per contrarestar la situació econòmica de recessió i garantir una recuperació justa. Aquests estímuls haurien d'ajudar en la creació de llocs de treball adequats per sostenir les families i, alhora, contrarestar les desigualtats sistèmiques, dirigint les inversions a les famílies treballadores i qualsevol comunitat vulnerable. Al mateix temps, les ajudes també haurien d' afrontar la crisi climàtica que està agreujant les amenaces tant a l'economia com la salut. Els tres objectius es poden assolir simultàniament amb inversions públiques per reconstruir les infraestructures, reemplaçar tecnologies obsoletes, expandir les energies renovables, fomentar i potenciar la mobilitat i la construcció sostenible i assegurar la funcionalitat dels ecosistemes que donen suport als serveis ecosistèmics claus per al nostre benestar i la resiliència climàtica. Finalment, s'ha de donar suport tant a l'agricultura regenerativa dirigida als agricultors familiars, com a les indústries per implementar mesures que ajudin als treballadors i alhora permetin assolir un impacte neutre sobre el medi ambient i els serveis ecosistemics.

(5) PROTEGIR LA GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA I CONSTRUIR LA SOLIDARITAT COMUNITARIA A TRAVÉS DE LES FRONTERES No s'ha d'obligar a les persones a triar entre exercir els seus drets com a ciutadans i protegir la salut pública. Els governs estatals han de donar suport als governs regionals, proporcionant fons i suport tècnic on sigui necessari. S'ha de garantitzar la continuïtat de la governança democràtica a totes les escales, des dels governs estatals fins els locals, amb els mitjans tècnics necessaris i segurs de comunicació on-line. No es pot utilitzar la crisi com una excusa per trepitjar els drets humans, les llibertats civils i la democràcia.


La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat està treballant amb diferents col·lectiius i xarxes, especialment amb entitats i institucions d'Amèrica Llatina per poder fer properament un manifest conjunt el més ampli possible, que reculli entre d'altres aquests 5 principis.

Properament anirem informant.

24 views0 comments