La Transició cap a una Economia Circular s'estanca

L'Informe sobre la situació de l'Economia Circular a Espanya de la Fundació COTEC per a la Innovació, desenvolupat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, ASYPS i la xarxa RECNET i presentat el 10/07/2019 a CaixaForum, mostra noves dades sobre gestió de residus, matèries primeres, competitivitat i innovació, a més de recopilar casos d'èxit i proposar mesures per afavorir la transició al nou model econòmic. Segons l'informe, amb la recuperació econòmica el canvi de model lineal a circular s'ha estancat i en l'actualitat no avança al ritme que seria necessari.La transició des del model tradicional lineal de producció i consum, encara dominant, cap a un model d'economia circular, es va veure impulsada a partir de 2008, durant la crisi econòmica. Mentre que el model clàssic de producció lineal genera residus a totes les etapes productives, així com en la fase de consum, l'economia circular proposa un ús més eficient dels recursos, garantint un futur més sostenible. Entre d'altres avenços, l'economia circular redueix al mínim la generació de residus, perllonga la vida econòmica útil dels materials, propicia la reparació dels béns de consum i introdueix hàbits de consum alternatius, com l'ús compartit.


L'informe presentat, una nova edició de l'informe que COTEC va publicar el 2017, coordinat igualment per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i amb la participació de ASYPS i RECNET, analitza l'evolució i la situació actual a Espanya de l'economia circular. Ofereix noves dades sobre gestió de residus, matèries primeres, competitivitat i innovació, a més de recopilar casos d'èxit i proposar mesures per afavorir la transició al nou model econòmic.DADES PREOCUPANTS


Segons les dades de l'informe és clar que no estem aprofitant la recuperació econòmica per avançar cap a un model de producció més circular, és a dir, més eficient i sostenible. Les dades de l'informe revelen un retrocés en els principals indicadors, encara que no tot són males notícies, almenys l'economia circular és cada vegada més popular entre la població.


L'informe reflecteix que Espanya es troba per sota de la mitjana europea en generació de residus, però aquest valor va començar a créixer el 2014, mentre que s'ha mantingut estable a la resta del continent, el que convida a prendre mesures per no invertir la tendència.


Pel que fa al tractament d'aquests residus, els abocaments representen a Espanya el 54% del volum total (la resta es reparteix entre incineració, reciclatge i compostatge), més del doble de la mitjana de la Unió Europea (24%) i molt lluny del objectiu establert per la Comissió Europea per al 2030 (10%).


Amb la recuperació econòmica el canvi de model s'ha estancat i en l'actualitat no avança al ritme que seria necessari. Aquesta és la principal conclusió que s'extreu de l'Informe sobre la situació de la Economia Circular a Espanya.

Espanya manté, segons Cotec, patrons de producció i consum amb fortes rigideses estructurals que dificulten la introducció de models més circulars i sostenibles. Una altra dificultat per a la implantació del nou model és la manca d'indicadors específics per mesurar la circularitat en l'economia.CASOS D'ÈXIT


En el treball apareixen detallats 167 casos d'èxit relacionats amb l'economia circular, més del triple dels que apareixien en l'informe de 2017. La majoria de les iniciatives recollides estan relacionades amb el reciclatge de residus, l'ecodisseny i les noves formes de producció i generació de productes.


Els últims anys, s'han desenvolupat accions i iniciatives en administracions, empreses i organitzacions socials, però la implantació d'estratègies circulars és encara incipient.

L'informe destaca la necessitat que hi hagi voluntat política per afavorir la transició cap a una economia circular. El full de ruta de l'Estat ajudarà a definir marcs estables, a superar les actuals barreres tècniques i reguladores, així com a dissenyar polítiques i inversions específiques. L'informe recorda referent a això que està pendent d'aprovació l'Estratègia d'Economia Circular 2030 proposada pel Govern.


En aquest sentit subratlla la importància de l'àmbit local, per la seva proximitat amb els ciutadans, les empreses i els treballadors. Aquest àmbit d'acció, però, es troba encara en un estadi incipient.


Representants del món de l'empresa van compartir una taula rodona dedicada a exposar i debatre exemples sobre com finançar l'economia circular. Van participar Esther Rodríguez (Banc Iberoamericà de Desenvolupament), Mª Rosario Casero Echeverri (Instituto de Crédito Oficial), Maite Ardèvol (Agència per a la Competitivitat de l'Empresa) i Carme Sabri (Agrobank, CaixaBank).
Pel que fa a les estratègies polítiques per afavorir la transició cap a una economia circular, la trobada va oferir una taula amb representants de l'administració en la qual van intervenir el director general de Biodiversitat i Qualitat Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica, Francisco Javier Cachón; el subdirector general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Planas; el primer tinent d'Alcaldia i President de l'Àmbit d'Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Gavà, Jordi Tort, així com el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez.
DESCARREGAR: INFORME SOBRE SITUACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'ECONOMIA CIRCULAR A ESPANYA
5 views0 comments