Primer Simposi Internacional CO-HABITAR: Hàbitat Sostenible i Habitatge d'Interès Social 

La Càtedra Unesco de Sostenibilitat i la Universitat Pontifícia Bolivariana (COL) organitzen la trobada de cara als projectes d'habitatge d'interès social a Amèrica Llatina


Terrassa, 29 d'abril de 2019

“Co-habitar implica una reflexió quant als canvis de paradigma de l'habitatge d'interès social respecte als usos i les necessitats dels seus habitants”, assenyala Harlem Acevedo, Doctor en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat i qui a més està present en el Simposi per mitjà de la seva ponència: Cap a una construcció d'Habitatge d'Interès Social Sostenible.

En la seva ponència, Harlem Acevedo destaca les condicions que ofereixen l'habitatge d'interès social en termes d'habitabilitat, benestar i responsabilitat ambiental. A més, orienta la seva anàlisi cap al component de sostenibilitat que ofereixen els projectes d'Habitatge a Llatinoamèrica, especialment, Colòmbia. Acevedo proposa presentar, a partir de resultats de recerca, una mirada global per a descriure, analitzar i ponderar els impactes humans i ambientals d'aquests projectes en la comunitat resident, l'entorn pròxim i el territori, des d'un enfocament qualitatiu i quantitatiu.

Sobre l'esdeveniment

Aquest primer simposi internacional és una iniciativa del projecte de recerca CO-HABITAR conformat per docents i estudiants pertanyents a diversos grups de recerca de la Universitat Pontifícia Bolivaria, que parteix de la necessitat de conjuminar esforços dins de la comunitat científica orientats a la generació de noves visions tant en l'habitatge d'interès social com en la sostenibilitat dels assentaments on aquestes se situen. Co-habitar implica una reflexió quant als canvis de paradigma de l'habitatge d'interès social respecte als usos i les necessitats dels seus habitants, es tracta de propiciar espais per a la transferència de coneixement que aportin experiències i resultats exemplars quant a l'habitatge, l'espai públic, el medi ambient i l'impacte sociocultural.

4 views0 comments