top of page

Projecte UNESCOSOST seleccionat per la Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona

El projecte té com a títol “Aliances per a l'Emergència Climàtica i Sanitària a la Vall d'Aburrà” de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i ha estat seleccionat a la convocatòria del 2021.
Barcelona, 9 de novembre de 2021


Governança participativa, cultura de pau i transició ecològica, són els eixos de treball més destacats que li permetran a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i els seus aliats, promoure entorns segurs i resilients en el territori amb base a l'economia creativa i solidària en la zona d'influència del projecte.


D'aquesta manera, el projecte tindrà lloc en tres (3) conques urbanes del territori: Quebrada Doña Maria, Quebrada la Iguaná i Quebrada Santa Elena, seleccionades prèviament per Empresas Públicas de Medellín (EPM) i l'Alcaldía de Medellín, i que han estat prioritzades en el conveni marc interinstitucional Nuestro Rio i en el Plan Quebradas de l'Área Metropolitana del Valle de Aburra.


A propòsit del treball en les conques esmentades, Jordi Morató, director de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, va destacar que el disseny del projecte també planteja “el desenvolupament d'accions a escala de conca a partir de l'urbanisme ecològic i el co-disseny d'infraestructures resilients al clima. D'aquesta manera, per mitjà del projecte volem aportar a la protecció i restauració de la biodiversitat mitjançant Solucions basades en la Naturalesa”.


Context socioambiental del territori


Al context urbà d'alt risc soci-ambiental, i unes condicions econòmiques que determinen una elevada vulnerabilitat social, s'afegeixen els escenaris de canvi i variabilitat climàtica, amb elevat potencial de desenvolupament d'esdeveniments climatològics extrems, amb elevades afectacions en les conques urbanes. Per a això, el projecte “Aliances per a l'Emergència Climàtica i Sanitària a la Vall D’Aburrá”, cerca la millora integral del benestar de les poblacions limítrofes a les conques, per mitjà de la intervenció integral del territori, mitigant els riscos naturals existents a través d'un procés formatiu i participatiu, amb promoció del teixit social, en el qual s'articuli la població, organitzacions locals, l'administració municipal i nacional i ens privats per a enfortir el desenvolupament comunitari sostenible.


Com a eix fonamental per al desenvolupament, es generaran aliances d'emprenedories basades en l'economia circular, bioeconomia, consum responsable, compra pública responsable i l'apoderament de les dones.


Un projecte amb base a les Aliances


Per a la posada en marxa del projecte, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, compta amb la coordinació d'organitzacions amb experiència en l'execució de projectes relacionats. Entre elles es troben organitzacions de Catalunya però amb presència internacional, entre les quals es destaca la Fundació Catalunya-Amèrica i l'Associació Internacional Reciclar Ciutat -RECNET-.


Entre les organitzacions que se sumen al projecte en Antioquia, es destaca l'Instituto Metropolitano de Medellín, la institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, la Corporación de Jardineras de Moravia, l'autoritat local de l'Área Metropolitana del Valle de Aburra, l'Alcaldia Municipal de Medellín, Corantioquia i EPM.


És important esmentar que des de l'any 2012, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, realitza projectes especialitzats per a la sostenibilitat en Antioquia i al llarg del territori colombià. Entre ells es troba la restauració soci-ambiental del Morro de Moràvia (Antioquia), la transformació del sector denominat Altos de la Estancia (Bogotà) i el projecte per a la implementació de Ecotecnologies, Aquarisc (Cauca).


Pilars del projecte


El projecte desenvoluparà intervencions model integrals i innovadores en 3 conques urbanes de Medellín, articulades en 5 eixos de treball: 1) governança participativa a partir de la construcció col·lectiva de processos ciutadans per a la transició ecològica i la cultura de la pau, 2) co-disseny d'infraestructures resilients al clima i la protecció i restauració de la biodiversitat mitjançant solucions basades en la naturalesa, 3) reducció de la vulnerabilitat en assentaments informals (Comunes) fomentant la seguretat alimentària i articulant territoris i entorns de ciutat saludable, segura i adaptativa, 4) reduir la iniquitat i enfortir el teixit productiu per a promoure la recuperació post-covid a partir de l'economia creativa i solidària i 5) creació d'iniciatives educatives i culturals per a la transició ecològica i la cultura de la pau.


Generant aliances d'emprenedories basades en l'economia circular, bioeconomia, consum responsable, compra pública responsable i l'apoderament de les dones, i e) acompanyar, dinamitzar i transferir les accions transformatives com a espais per a l'aliança territorial es constitueix en un model participatiu de governança en conques urbà-rurals que s'articula en el territori mitjançant el co-disseny i la realització de ecoinfraestructuras resilients apropiades per a l'emergència climàtica i sanitària, que alhora són instruments per a l'apropiació i la recuperació de l'espai urbà degradat, mitjançant el diàleg i la conciliació entre actors socials i institucionals.

31 views0 comments

Comments


bottom of page