Restauració Socio-Ambiental a Moravia, Medellín, Colombia

Updated: Aug 30, 2018


El projecte de restauració socioambiental del Morro de Moràvia implementat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'Oficina Conjunta UNESCOSOST Colòmbia (TDEA-UPC) i RECNET va permetre l'articulació d'un model de projecte transformador on les universitats han treballat conjuntament amb l'Administració Pública.

El projecte va començar amb l'objectiu de resoldre el problema ambiental causat pels efluents contaminats (lixiviats) emesos pels residus sòlids municipals dipositats a l'antic abocador de Medellín, mitjançant la implementació i ús de tecnologies apropiades, basades en sistemes de tractament natural com els aiguamolls de tractament i les franjes de vegetació o "buffer strips", bioremediació i gestió de l'aigua d'escorrentia. Els principals èxits i realitzacions del projecte han estat els següents:

  • Sanejament sostenible utilitzant tecnologies apropiades basades en sistemes naturals de tractament i millorant la qualitat de vida dels residents.

  • Procés participatiu amb múltiples parts interessades i institucions.

  • Capacitació i integració d'equips interdisciplinaris.

  • Promoure la participació ciutadana a través dels tallers de la "Setmana de Moràvia".

  • Àmplia difusió i comunicació del procés de transformació.


El projecte de transformació socioambiental a Moràvia va ser seleccionat per la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) el 2013, com una de les 20 millors iniciatives per superar la pobresa a Colòmbia.


Un dels aspectes clau d'aquest projecte ha estat la creació del Grup de Jardins Comunitaris de Moràvia (GJCM), que a l'abril de 2014 es va establir com a corporació COJARDICOM. Aquest grup va ser format per l'Oficina Conjunta UNESCOSOST Colòmbia (TDEA-UPC). El GJCM es va establir com una eina educativa, de treball social i de gènere, amb les dones de la comunitat per a la transformació de l'antic abocador en un jardí de flors, nova icona de la ciutat de Medellín.


Per tant, el projecte en Moràvia s'ha basat en la dinàmica participativa, centrada en la construcció del desenvolupament local i la promoció de l'emprenedoria.

8 views0 comments