Retorna el Congrés Dones, Ciència i Tecnologia en format virtual.

La trobada, que busca donar-li una mirada intersectorial al rol de la dona en els espais de la ciència, es realitzarà el 25 i el 26 de març. La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat col·labora de nou amb el congrés gràcies a la participació de la dona en el desenvolupament dels seus projectes.


Barcelona, 25 de gener


El Segon Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia – WSCITECH – és una aliança entre les organitzacions que han treballat per la igualtat de gènere en la ciència. Entre elles destaca l’Ajuntament de Terrassa, l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacials i Audiovisuals de Terrassa, l’Escola Superior d’Infermeria i Teràpia Ocupacional i la Societat de Tecnologia.


UNESCOSOST va col·laborar a les anteriors versions de la trobada per realçar les recerques de les dones científiques en àrees com l’aigua i el seu sanejament. Per a aquest any, el Congrés es dissenya al voltant de quatre àmbits: Tecnologia, Salut, Ciència i Divulgació i Comunicació.


Si desitges participar en el Congrés és possible enviar la teva postulació per mitjà de la inscripció en la pàgina web.

0 views0 comments