Tesi Doctoral Sobirania del Coneixement Tradicional Indígena a l'Amazònia Colombiana

Updated: Sep 16, 2018


Lena Yanina Estrada Añokazi presenta avui 09.12.2018. la tesi doctoral "Sobirania del Coneixement Tradicional Indígena a l'Amazònia Colombiana - El Poble andoke de Aduche" dirigida pel professor Xavier Álvarez de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.
Els coneixements tradicionals dels nostres pobles indígenes han permès l’equilibri i la preservació del medi ambient; es relacionen amb aspectes culturals, socials, ambientals, politics, econòmics, històrics i religiosos; contribueixen en tot el seu conjunt al adequat maneig de la biodiversitat i representen un valor estratègic en elseu propi desenvolupament i en el de tota la humanitat.


La investigació es desenvolupa a la regió Amazònica, la qual és considerada com a una zona estratègica i necessària per al planeta perquè compta amb una gran riquesa en recursos naturals; tanmateix,s’hi troben autèntics sistemes tradicionals basats en mecanismes de govern i control que encara no són prou coneguts, llocs sagrats que representen centres de cerimònies i centres espirituals als qui devem gran respecte degut a que són una part important de la identitat cultural dels pobles indígenes.


Presenta una perspectiva indígena des de la meva condició pertanyent al pueblo uitoto, vers la protecció dels coneixements tradicionals, la conservació, l’ús de la biodiversitat i la importància de la diversitat cultural en la societat per a la preservació ambiental; són components inherents a les nostres comunitats perquè toquen la mateixa vida, l’esser i el sentir del pobles indígenes. Dins aquest marc, faig una reflexió sobre la història, organització y maneig del medi ambient del pueblo andoke de Aduche, com a exemple d’un poble que ha aconseguit la seva pervivència cultural, garantint mitjançant els seus coneixements tradicionals, la conservació de la naturalesa i la cooperació amb la seva activitat pròpia sostenible.S’analitzen les eines que donen fonament a la protecció jurídica del coneixement tradicional indígena i factors que formen part dels espais en la construcció d’identitats dins de les nacions pluriculturals i multiculturals, com ho és en aquest cas, Colòmbia.


Finalment, des de la investigació es desprèn el tema de la sobirania i organització a la vida cultural, la protecció dels espais i pràctiques comunitàries, com alternatives per a la protecció de la propietat col·lectiva, la biodiversitat, el desenvolupament local, la pervivència íntegra dels nostres pobles des de la fonamentació d’una visió indígena i la construcció d’eines que respectin i siguin coherents amb aquesta visió; perquè el que és en joc és el més valuós de les nostres comunitats, el nostre coneixement, el nostre llenguatge, la nostra manera de veure el món i dels fenòmens que ens envolten, al cap i a la fi el llegat que permetrà a les nostres properes generacions seguir reconeixent-se com a pobles diferents, com a pobles indígenes.


Lloc: Aula C1-002, Campus Nord UPC.Un cop la comissió Permanent ha fet l'escrutini de vots i de conformitat amb l'article 14.7 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat se li ha atorgat la qualificació de:

Excel·lent Cum Laude

A la tesi doctoral presentada:

Títol: Soberania del conocimiento tradicional en la Amazonia colombiana - El pueblo andoke de Aduche Doctorand/Doctoranda: LENA YANINA ESTRADA ASITO Data de lectura: 12-09-2018


8 views0 comments