UNESCO celebra #DiaMundialAigua

Amb el lema "Sense deixar ningú enrere" UNESCO presenta l'Informe sobre el Desenvolupament Mundial de l’aigua 2019
Terrasa 22 de març de 2019


Treballar per la gestió eficient del recurs hídric, millorar l'accés i subministrament a l'aigua potable, així com reforçar els serveis de sanejament, són alguns dels punts més importants que la UNESCO presenta en l'informe.


La publicació assenyala, a més, el paper protagonista de les Nacions del món per donar-li continuïtat a les polítiques i compromisos assumits en el marc de l'Agenda 2030. Per tant, el treball conjunt que condueix l'accés eficient a l'aigua, permetrà l'eradicació de la pobresa i la construcció d'àrees pròsperes i pacífiques societats.


En aquest sentit, la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, treballa per mitjà de la innovació social i tecnològica. "Des de la seva creació el 1996, la Càtedra ha contribuït a repensar el model tradicional per a la gestió de l'aigua en assumptes com els són la gestió i governança eficient. De manera concreta, hem dissenyat el projecte AQUARISK a Amèrica Llatina i fem part de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa ", assenyala Jordi Morató, coordinador general de la Càtedra.


En definitiva, l'acció a escala global en el # DíaMundialDelAgua permet identificar els èxits i objectius assolits per compte de la comunitat internacional en benefici d'un món sense pobresa i ple de drets per a l'accés al líquid vital, però, la UNESCO crida l' atenció sobre la necessitat d'aprofundir els èxits amb accions concretes sense perdre de vista la transformació a escala global per compte del canvi climàtic.

3 views0 comments