Dia Mundial de l'Aigua

Updated: Sep 7, 2018


El 22 de març es celebra el Dia Mundial de l'Aigua amb un enfocament centrat en com la natura ens pot ajudar a superar els desafiaments que presenta l'actual segle. El Dia Mundial de l'Aigua està coordinat per UN-Water, un mecanisme de col·laboració de l'ONU per a temes relacionats amb l'aigua potable en el qual participen governs i altres entitats.

L'aigua és un element essencial per a la vida i per al desenvolupament sostenible. Els recursos hídrics, juguen un paper clau en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental.


Segons dades d'UN-Water, en l'actualitat més de 663 milions de persones viuen sense subministrament d'aigua potable prop de la seva llar; més del 80% de les aigües residuals no es tracten ni es reciclen; unes 1.800 milions de persones es troben exposades a contraure una malaltia per usar una font d'aigua contaminada per material fecal.

Des de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, es busca promoure la reconfiguració de la tecnologia com a eina per al desenvolupament sostenible, reduir les vulnerabilitats socials, econòmiques i ambientals i enfortir la diversitat social, econòmica i cultural, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de l'objectiu de Desenvolupa número 6, entre d'altres, per garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible.

Un dels projectes en què participa la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat és la "Xarxa Temàtica Gestió de la qualitat i disponibilitat de l'Aigua" coordinada per la Universitat Tecnològica de Matamoros, Mèxic, formada per més de 100 professors de set països diferents.

La necessitat de constituir la Xarxa Gestió de la qualitat i disponibilitat de l'Aigua, es fonamenta en dos eixos centrals: el primer sobre la qualitat i disponibilitat de l'aigua, reconeixent que això està relacionat amb la qualitat ambiental de la biosfera. El segon eix, fa a la innovació social, reconeixent la vinculació entre l'ambiental i la qualitat de vida i el benestar de les poblacions humanes, entenent que aquests conceptes permeten millorar el potencial de desenvolupament regional de les societats.

Més informació sobre el Dia Mundial de l'Aigua


2 views0 comments