top of page

Rosario Pastor

Responsable de Projectes Estratègics

Ph.D. en Enginyeria de Processos Químics per la UPC (2003), Màster en Tecnologia de l'Aigua per la UPC (1997). Enginyera Tècnica d'Obres Publiques amb especialització Hidrologia, UPC (2003). Enginyera Ambiental per la Universitat Nacional d'Enginyeria de Lima-Perú (1990).


Té més de 25 anys d'experiència en recerca orientada a:

i) Estratègies d'optimització per a la reutilització d'aigües residuals,

ii) Avaluació del risc toxicològic en ecosistemes,

iii) Recuperació de mitjans aquàtics mitjançant fito-remediació amb vegetació autòctona

iv) Emprenedoria Social i Cooperació internacional per al Desenvolupament.

bottom of page