top of page

Ruth Lizbeth Villalobos

Investigadora de l'Àrea de Patrimoni Cultural Immaterial

Llicenciat en Dret per Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Coahuila (Mèxic). Va treballar en la Comissió Nacional de l'Aigua com a auditor, cap de departament de la Direcció de Recaptació i fiscalització i Cap de Departament de la Prefectura de Projecte de Qualificació d'Infraccions de la Direcció d'Administració de l'Aigua.

També va treballar al Servei d'Administració Tributària a l'Administració Local de Torrassa, com a advocat tributari. Experta en matèria fiscal i administrativa en relació amb l'aigua i materials petris (Comissió Nacional de l'Aigua); Procediment Contenciós Administratiu, Dret duaner (Servei d'Administració Tributària). Investigadora de l'àrea de Patrimoni Cultural Immaterial.

Alumna del Màster en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC, realitzant el projecte de Mestratge "Estudi ambiental, econòmic i sociocultural del Sotol, beguda tradicional de la comarca Lagunera, Mèxic".

bottom of page