Estratègia d'implementació

 

 

Per assolir els objectius clau, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat treballa amb una estructura general basada en 5 àrees diferents:

   ·
Àrea d'Educació (Dra. Beatriz Escribano, Personal de la UPC)

   ·
Àrea de Projectes (Eng. Àngel Gallegos)

   ·
Àrea de Comunicació i Xarxes (MSc Ángela Ma. Moreno)

   ·
Projectes Estratègics (Eng. Juan Martínez Magaña, Personal de la UPC)

   ·
Àrea Administrativa i Econòmica (MSc. Brent Villanueva, Secretari Tècnic)El Dr Jordi Morató és el coordinador de la Càtedra UNESCO, recolzat per un equip multidisciplinari format per 35 persones que treballen en diverses activitats i projectes. Entre l'equip, podem diferenciar entre: 1) personal funcionari Universitat Politècnica de Catalunya (personal de la UPC, 7 membres), 2) personal associat o cooperant finançat per projectes (personal contractat), i 3) practicants o membres del nostre programa global de passanties (Estudiant en Pràctica Temporal). Els 5 directors de cada àrea i el coordinador constitueixen la junta directiva, que es reuneix periòdicament. En general, el personal tècnic contractat i el personal en pràctiques estan convidats a participar en les reunions de la junta directiva.La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ha estat desenvolupant una
xarxa d'oficines i equips de suport en diversos països estratègics (Xarxa d'Oficines Conjuntes) a través d'acords de col·laboració entre universitats. En conjunt les oficines gestionen directament els projectes de camp derivats dels diferents acords i la cooperació internacional promoguts per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. Aquestes aliances van començar el 2011 i es van formalitzar el 2014 amb la ratificació d'acords oficials, creant les oficines a Medellín, Colòmbia, amb el Tecnològic d'Antioquia (TdeA) i l'oficina de Salvador de Bahia, Brasil, amb la Universitat Federal dóna Badia ( UFBA). Al Perú, es va crear una oficina virtual, per facilitar la coordinació de projectes en diferents àrees i amb diferents socis universitaris.

 

Altres grups importants i funcions operatives actualment actius són:

   ·
Grup de Drets Humans: Dr. Xavier Álvarez, Personal de la UPC.

   ·
Xarxa Reciclar Ciutat: Dr. Nicola Tollin,

   ·
Oficina Conjunta Perú: Dra. Roser Pastor

   ·
Oficina Conjunta Colòmbia: Dr. Jordi Montoya

   ·
Oficina Conjunta Brasil: Dr. Herald Peixoto

   ·
Oficina Conjunta Mèxic: Dr. Enrique Navarro

   ·
Oficina Conjunta Argentina: Dr. Raúl Halac

   ·
Panamazonia: Dr. Josep Pont VidalAltres equips de suport estratègic:

    Facultat de l'Hàbitat de la Universitat Autònoma de San Luis Potosí: Dr. Ricardo Villasís

    Escola d'Arquitectura de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic: Dr. Hermilo Sales

    Escola d'Arquitectura de la Universitat Nacional de Còrdova Argentina: Dr. Raúl Halac

    Universitat Nacional d'Educació de Conca Equador: Dr. Javier Collado

    Nucli d'Alts Estudis Amazònics (NAEA) de la Universitat Federal de Pará, Brasil: Dr. Josep Pont