top of page

Els Nostres Objetius

 

 

El nostre objectiu principal és proporcionar un espai interdisciplinari, crític, reflexiu i obert a repensar la tecnologia com a eina per al desenvolupament sostenible, per reduir les vulnerabilitats socials, econòmiques i ambientals i enfortir la diversitat social, econòmica i cultural.

 

Els nostres objectius per als propers anys aniran dirigits a:

OB1. Desenvolupar, en cooperació amb altres universitats i grups d’interès, una aproximació innovadora que integri la recerca, la generació de coneixement, la creació de capacitats i la cooperació global que promogui tecnologies innovadores per a satisfer les necessitats socials, ambientals i econòmiques i, així, contribuir a preparar estudiants de diferents cultures per a la societat global del segle XXI.

OB2. Articular un enfocament participatiu de desenvolupament comunitari orientat als ODS mitjançant la transferència d'experiències i el desenvolupament de projectes de transformació a escala local, promovent el diàleg i les activitats socioambientals i de sensibilització i l'apoderament de tots els interessats, reduint la separació entre el món acadèmic i la societat civil, comunitats locals i administracions públiques.

OB3. Crear, mantenir, difondre i reforçar el dinamisme d'una xarxa d'institucions per al desenvolupament de la innovació socio-tècnica, orientada a reduir l'impacte socioeconòmic i ambiental de les ciutats i la urbanització, facilitant la col·laboració entre el professorat de la UPC i altres institucions, enfortint la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i Nord-Sud-Sud.

OB4. Adoptar un enfocament holístic del canvi global centrat en quatre àrees principals de treball (aigua, energia, territori i biodiversitat) i crear un centre d'excel·lència i innovació sobre els principals reptes relacionats amb l'economia circular, l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic i el patrimoni immaterial.

bottom of page